Wat doen we - Berners NV

Ga naar de inhoud

Wat doen we

Stabiliteitstudie :
Berners NV staat voor stabiliteit in de bouwwereld. Van de meest uiteenlopende constructies zoals woningen, funderingen, loodsen, kantoren, parkings, keerwanden, onderschoeïngen, worden stabiliteitstudies gemaakt. De stabiliteitstudie wordt vooral gemaakt vanuit een praktisch oogpunt. De ervaring leert dat tegenwoordig de klant wil beschermd worden door ondubbelzinnige documenten als het op bouwen aankomt. Berners NV wil vooral uitblinken wat betreft snelheid en praktisch betaalbare oplossingen. Aan ingewikkelde doch mooie plannen die alle relevantie met de werkelijkheid missen, heeft niemand iets.
Sonderingen :
Buiten de uitvoering van beton- en stabiliteitstudies worden ook sonderingen in eigen beheer en met eigen materieel gedaan. Dit eenvoudige doch unieke concept schept tal van mogelijkheden voor de klant aangezien de praktische uitvoering van zowel stabiliteitstudie als grondonderzoek door één en dezelfde firma kan gebeuren. Voordelen zijn : minder beslommeringen, gunstiger prijsbeding, snellere koppeling tussen sondering en studie, 1 aanspreekpunt op gebied van aansprakelijkheid, 1 ingenieur doet zowel sondering en de studie, de ingenieur is reeds op het terrein alvorens de werken begonnen zijn waardoor de studie mogelijk moet aangepast worden. (een stabiliteitsingenieur die zijn werk moet doen als hij niet op terrein is geweest en die met een aangeleverd sondeerrapport moet werken zal ontegensprekelijk zijn studie anders opmaken, …..)
Expertise :
Onze ervaring in de bouwwereld zowel op praktisch gebied alsook vanuit theoretische invalshoek maken dat we de nodige expertise kunnen voorleggen. Het achterhalen van schade, bepalen van eventuele oplossingen en indien nodig monitoring van het schadegeval behoren eveneens tot ons vakgebied.
Terug naar de inhoud