Sondering - Berners NV

Ga naar de inhoud

Sondering

Offerte
SonderingenWerfplaats, bouwperceel

 Toegangsbreedte is groter dan 2,20 m
 Toegangshoogte is groter dan 2,85 m
 Werkhoogte is groter dan 4.5 m
 Er zijn geen dwarsende grachten of geulen
 De terreinhelling is kleiner dan 20%
 Aanwezigheid van bomen, grachten, bestaande gebouwen
 Het terrein is vrij toegankelijk (geen poorten, ...)

Voeg foto's toeOpdrachtgever
Architect
Terug naar de inhoud