Berners NV

Ga naar de inhoud
Welkom op de website van Berners NV.
Berners NV werd opgericht in 1994 vanuit het toenmalig studiebureel Jean Swennen. In eerste instantie werden stabiliteitstudies gemaakt van alles wat met stabiliteit kon te maken hebben zoals funderingen, appartementen, woningen, industrie, loodsen,…. Gezien de interesse op gebied van grondmechanica werd in 1997 besloten om te starten met de uitvoering van sonderingen in eigen beheer en met eigen materieel. Hierdoor kon een snellere, completere en meer gerichte service geboden worden. Tot op heden wordt de combinatie van eigen uitvoering van sonderingen gecombineerd met een fundering- of stabiliteitstudie door tal van klanten geapprecieerd. Het unieke concept van de twee aspecten door dezelfde ingenieur te laten uitvoeren heeft benevens een praktisch voordeel (men hoeft slechts 1 dossier over te maken) ook een voordeel wat aansprakelijkheid betreft. Immers schakelt men een overbodige onderaannemer uit hetgeen de transparantie op gebied van verantwoordelijkheid alleen maar doet verhogen.
Terug naar de inhoud